Częstokroć wieczorami wychodzę na spacer z psem. Wtedy moim oczom ukazują się nieprzyjemne widoki dzisiejszej młodzieży, która okupuje ławki przed blokami i pobliskie murki, czy też bujawki na placach dla dzieci. Słyszę sporą ilość wulgaryzmów, tłuczenie butelek po piwie i oglądam jeszcze sporo innych niemiłych widoków, które tak bardzo wpływają negatywnie na jej obraz.

A przecież może być zupełnie odwrotnie, może być zupełnie normalnie. Młodzież powinna zorganizować swój wolny czas w pożyteczny i zdrowy sposób, jedynie my dorośli musimy dać jej wzór. Jednym z tych pozytywnych wzorców jest otwarcie siłowni osiedlowej. Spółdzielnie mieszkaniowe, lub wspólnoty mają możliwość pozyskać na ten zamysł pieniądze z różnych dotacji, lub projektów przeznaczonych dla łączenia oraz aktywizowania młodych osób, częstokroć wykluczonych społecznie.

To właśnie taka siłownia osiedlowa mogłaby skupiać młodzież, która pod okiem instruktora miast pić alkohol oraz palić papierosy, uprawiałaby sport i tym samym tworzyła swoją formę. Jak sami wiemy ćwiczenia siłowe znacznie poprawiają ludzki organizm oraz korzystnie oddziałują na nasze zdrowie, zarówno motoryczne, jak i też duchowe. Przecież znacznie lepiej wygląda młody, dobrze zbudowany mężczyzna, niż taki, który przesiaduje pod wpływem alkoholu na ławeczce przed domem i przeklinający na cały świat.

Siłownia uczy młodzież zdrowego stylu życia, autodyscypliny, kontroli nad swoim organizmem i doskonale ją integruje oraz pobudza do wspólnego i dobrego działania. Oczywiście siłownie osiedlowe nie powinny zostawać bez nadzoru, niezabezpieczone oraz bez fachowca. Taka osoba musi być tam zaangażowana, nauczać młodzież odpowiedniego użytkowania sprzętu, prawidłowych treningów oraz właściwych działań.

Dlatego więc nie lękajmy się udawać się naprzeciw oczekiwaniom młodzieży, nauczmy czytać się jej wymagania oraz komunikaty, a sami się przekonacie, że dzięki zorganizowaniu osiedlowej siłowni na ławeczkach przed waszym domem będą przesiadywały teraz same wiekowe i stateczne kobiety, bo młodzież będzie mieć teraz swój cel, dobrą formę oraz zdrowie..